Ditt eget engagemang och villighet att skapa förändring påverkar resultatet

Energy healing session
Energy healing session
Alla objekt i det materiella livet består av energi. Ju mer energi en person har desto bättre trivs hen med sitt liv, har oftast bättre hälsa, goda relationer till andra och befinner sig i harmoniskt ”flöde” av livet. Energy healing session är en fascinerande resa in i din kropp med ditt medvetande, som öppnar fantastiska möjligheter från medveten interaktion med din kropp. Under sessioner jag använder Visuell perception (synintryck). • Auditiv perception (hörselintryck). • Taktil perception (ytkänsel). • Kinestetisk perception (djupkänsel)
90 min - 850 kr
Energy healing session
Singel session Individuell Coaching
Singel session Individuell Coaching
Är du redo för något lite annorlunda? Jag hjälper Dig att se de utmaningar som Du möter som synkrona möjligheter för expansion och transformation, och att göra det möjligt för Dig att gå framåt på mirakulösa sätt genom att använda sig av andliga resurser som Du aldrig visste fanns. Dessa resurser ligger i och överensstämmer med universums synkrona flöde. Varje session är unik och helt utformad utifrån vem du är och vad du vill.
120 min - 1200 kr
Singel session Individuell Coaching
4 tillfällen
Kurs "Fördjupning i dig själv"
Arbete med subjektiv uppfattning, det är detta som ger resultatet. Vi är omgivna av människor, situationer och den materiella världen med sina problem. Vi kommer att lära oss bygga vårt liv i harmoni med oss själva, ändra instinktiva reaktioner, inneslutningar och villkor. Vi kommer att lära oss lyssna på vår själ och gå igenom livet tillsammans, öppna världen av känslor och intresse för livet. Vi kommer att bygga vårt system för interaktion med världen så att det inte finns någon plats för sjukdom, disharmoni eller svårigheter i den. Istället utmaningar som får oss att växa. Vi kommer att lära oss att förlåta uppriktigt från hjärtat och omvandla resursen till manifestation. Vi kommer lära oss att vara oss själva i världen omkring oss. Kursmål: självmedvetenhet i nuet. Minnas och förlåta. Acceptans av all energi i rymden. Förlåtelsens energi. Handlingar som leder till förändringar i din vardagsverklighet. I kursprogrammet: - Nedsänkning i ögonblicket här och nu, praktisk övning "JAG ÄR" - Fördjupning i världen av känslor och genom dem in i det förflutna, uppkomsten av karmiska berättelser - Hur och varför ljuger vi för oss själva - en slutsats till medvetenheten Karmisk historia utveckling, slutförande, utgång till balans. Bildningen av karmiska scenarier i det undermedvetna. Praktisk utbildning. Övningen med fördjupning för medvetenhet - Har jag förlåtit? Finns det en koppling? Träna ut instinkter, kopiera bilder i det undermedvetna - Öva "Jag och själen är en." Höra och lyssna - känna och agera. Skapa din egen värld. Leva i balans med hjärta och hjärna.
4 sessioner 4800 kr
4 tillfällen

Coaching metod

Vi går igenom en process med djupa och effektfulla samtal för att få mer förståelse och fler insikter till livet. Jag finns där för att lyssna och till att förstå det jag inte vet någonting om. Du får tillgång till din inre visdom och intuition och försöker omvandla rädsla till kärlek. Du kommer att kunna börja lita på dig själv mer och få nya insikter. Livet kommer bli lättare att hantera och du får en bättre självkänsla. Du får mer harmoni och medvetenhet i livet.